Spis treści

 

 

 

 

 

 

 


Procedura wynajmu

 

 

 

 1. Rezerwacja samochodu dla klienta: osobiście, telefonicznie, e-mailowo.  
 2. Informacja klienta o ogólnych warunkach wynajmu samochodu:
  • wybór i typ samochodu przez klienta
  • przestawienie zasad użytkowania samochodu
  • warunki i możliwość przedłużenia okresu wynajmu samochodu 
 3. Przygotowanie samochodu dla klienta:
  • sprawdzenie stanu technicznego
  • prawdzenie czystości samochodu
  • zadbanie o pełny bak paliwa
  • podstawienie samochodu pod wskazany adres i umówioną godzinę 
 4. Pobranie kaucji z karty kredytowej/debetowej bądź gotówkowej 
 5. Spisanie umowy najmu samochodu i zapoznanie z regulaminem:
  • uzupełnienie danych najemcy i wynajmującego
  • określenie należności za wynajem
  • określenie długości trwania okresu wynajmu 
 6. Pobranie od klienta następujących dokumentów wynajmu:
  • dowód osobisty do zrobienia kopii
  • prawo jazdy do zrobienia kopii 
 7. Kopie w/w dokumentów dołączone są do umowy 
 8. Warunki umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisuje klient oraz wynajmujący, po jednym egzemplarzu dla stron 
 9. Spisanie protokołu przekazania klientowi samochodu, w dwóch egzemplarzach:
  • sprawdzenie stanu licznika
  • sprawdzenie stanu paliwa
  • sprawdzenie stanu wnętrza samochodu
  • sprawdzenie bagażnika; koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, lewarek
 10. Przekazanie samochodu klientowi wraz z:
  • kluczykiem (jeden komplet)
  • dowodem rejestracyjnym
  • potwierdzeniem zawarcia polisy ubezpieczeniowej
 11. Po okresie najmu, ustalonego w umowie następuje spisanie protokołu zdawczego 
 12. Rozliczenie klienta z należności

 

 

 

 

 

 

 

JoomSpirit