Odszkodowania

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Codziennie w Polsce w wypadkach rannych zostaje kilkaset osób. Zgodnie z prawem każdy poszkodowany w wypadku powinien i ma prawo starać się o odszkodowanie. Pomagamy wszystkim swoim Klientom poprzez reprezentowanie ich przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym również od zagranicznych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

 • Reprezentujemy zarówno osoby prawne jak i fizyczne.
 • Prowadzimy sprawy bieżące oraz te, które zdarzyły się po 10 sierpnia 1997 roku. 
 • Wynagrodzenie pobieramy dopiero w chwili uzyskania konkretnego świadczenia dla naszego Klienta.
 • Nie pobieramy prowizji od uzyskanej dla klienta refundacji kosztów leczenia.

JAK WYSOKIE ODSZKODOWANIA?

Statystyki przerażają, ale aktualnie prawie milion poszkodowanych Polaków nie otrzymało należnego odszkodowania ze względu na niewłaściwe praktyki stosowane przez ubezpieczycieli. Wypłacają oni odszkodowania z NNW, w kwocie od 10 do 40 tys zł. w zależności od wykupionej polisy. Jednak jeśli nie jesteś sprawcą wypadku przysługuje Ci odszkodowanie z polisy OC, gdzie pula to aż 5 milionów EURO na osobę (!). Powierzając nam swoją sprawę masz pewność, że będziemy walczyć o najwyższe kwoty.

DOSTANIESZ ODSZKODOWANIE JEŚLI:

 • zostałeś poszkodowany NIE ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta;
 • utraciłeś najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta;
 • zostałeś poszkodowany w wypadku w rolnictwie;
 • uległeś wypadkowi przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca;
 • dostałeś urazu w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni;
 • uległeś wypadkowi w miejscu publicznym np. w parku, na chodniku, ulicy, klatce schodowej, itp.;
 • doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego;
 • w wyniku wypadku utraciłeś lub zniszczyłeś mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC;
 • na działkach budowlanych lub siedliskowych posiadasz umiejscowione bez Twojej zgody słupy elektryczne, linie przesyłowe, gazociągi, rurociągi wodne i kanalizacyjne, światłowody, itp. 

POMOŻEMY CI UZYSKAĆ:

 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
 • Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
  • kosztów zakupów leków,
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
  • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • kosztów konsultacji u specjalistów,
  • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
  • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
 • Rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

W PRZYPADKU ŚMIERCI POSZKODOWANEGO POMAGAMY UZYSKAĆ:

 • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci;
 • rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia;
 • refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

 

JoomSpirit